Daudz kandidātu uz Eiropas Parlamenta deputātu 8 vietām.
/Posted by: KarikaturisteKunga

Marts 2019

Publicētas laikrakstā Saldus Zeme. http://sz.lv/ Veröffentlicht in der Zeitung “Saldus Zeme”. ...